• Diamantový zásnubní prsten. Dvě srdce lásky.
  Skvělý návrh.
 • Nic nekřičí hlasitěji ani nepřenáší vaši lásku na svět úplně
  jako diamantový zásnubní prsten. IT říká a další.
 • Najděte svůj dokonalý
  zásnubní prsten
 • Na oslnivou svatbu
 • Tyto náušnice jistě otočí hlavu a zachytí
  z místnosti jakékoli ženy, která je nosí.
 • Design s nádechem art deco.
  Multifunkční, naše přívěsky lze nosit
  různými způsoby, což v nich umožňuje kreativitu
  kdo je nosí.
 • Tyto náramky určitě udělají prohlášení
  odvážný, ale také tichý.
 • až - 60%

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

klient sce

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Chtěl bych vám poděkovat za účinnost, kterou jste prokázali při zasílání mé objednávky na diamantový prsten, který dorazil včas. Neobdržel jsem však certifikát 

BEZPEČNÁ PLATBA

secu platba

Všeobecné obchodní podmínky

 1. úvodní části

SARL DIRECTGLOBE GROUPE uvádí na trh šperky a další klenotnické výrobky prostřednictvím svých webových stránek dostupných na adrese www.diamant-anvers.com (dále jen Web).

Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na Web a jeho používání a jsou implementovány jako součást uzavření jakéhokoli prodeje na dálku prostřednictvím Webu.

Tyto podmínky lze zobrazit na webu. Verze ve formátu .pdf si navíc může stáhnout a / nebo vytisknout kterýkoli uživatel stránek, přičemž tato verze je k dispozici na stránkách.

Tyto podmínky splňují ve všech ohledech požadavky na prodej na dálku, a zejména ustanovení stanovená v této souvislosti články L. 111-1, L. 113-3 a L. 121-18 a násl. Zákoníku pro spotřebitele . V případě povinných právních ustanovení, která jsou tímto opomenuta nebo jsou v rozporu, se uvedená povinná právní ustanovení použijí v souvislosti s jakýmkoli prodejem a / nebo službou prováděnou prostřednictvím tohoto webu.

Připomíná se, že SARL DIRECTGLOBE GROUPE neprovádí žádné telefonní průzkumy svých zákazníků nebo potenciálních zákazníků. Na transakce spadající do působnosti těchto VOP se proto nepoužijí ustanovení spotřebitelského zákoníku, která se vztahují na zprostředkování bydlení, zejména články L. 121-21 a násl. A L. 121-27 spotřebitelského zákoníku.

Tyto podmínky platí mezi:

společnost DIRECTGLOBE GROUPE,

Společnost s ručením omezeným (SARL) s kapitálem 7.500 eur, zapsaná v pařížském obchodním a obchodním rejstříku pod číslem 504 466 111, se sídlem na adrese 149 Avenue du Maine, 75014 Paříž, převzato osobně od jejího právního zástupce (dále jen Společnost),

et

jakákoli dospělá fyzická osoba, která používá, konzultuje a objednává online na webu (dále jen zákazník).

 1. ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI VOP

Účelem těchto VOP je vyjasnit práva a povinnosti stran při příležitosti prodeje zboží a služeb nabízených na Stránkách. Tyto podmínky platí pro veškerý prodej a služby uzavřené na tomto webu.

V souladu s ustanoveními článku 1369-1 občanského zákoníku mohou tyto VOP uchovávat kdokoli, kdo navštíví stránky, prostřednictvím počítačového záznamu a lze je také vytisknout.

Tyto podmínky platí, pokud se objevují na webu. Společnost je proto může kdykoli bez upozornění a bez konkrétních informací pro klienta upravit. Zákazníci jsou proto vyzváni, aby pravidelně konzultovali VOP a v každém případě před jakýmkoli nákupem na tomto webu.

V případě nákupu zákazníkem jsou příslušnými VOP ty online v den nákupu na webu. V případě, že po datu jejich úpravy nebo odstranění ze stránek zůstanou tyto VOP přístupné veřejnosti prostřednictvím jiných webových stránek nebo jakýmikoli jinými prostředky, nebudou již vůči Společnosti vymahatelné.

Uzavřením smlouvy o prodeji na dálku se společností prostřednictvím webu zákazník výslovně, neodvolatelně a bezvýhradně přijímá všechny tyto VOP.

 1. IDENTIFIKACE AUTORA NABÍDKY A UŽITOČNÉ PODROBNOSTI

Každý, kdo chce kontaktovat společnost, má následující kontaktní údaje a prostředky:

DIRECTGLOBE GROUPE / zákaznický servis

Web Diamond-anvers.cz

Poštovní adresa: Fleischmarkt 1 - 1010 Wien

Telefon: 08 00 90 46 03/01 77 47 51 21 - fax: 08 00 90 46 03

E-mail: contact@diamant-anvers.cz

 1. Informace týkající se PRODUKTŮ A SLUŽEB

Veškeré informace týkající se všech produktů a služeb nabízených na tomto webu jsou k dispozici na tomto webu. Tyto informace jsou v souladu s požadavky požadovanými platnými právními a regulačními texty, zejména články L. 111-1 a L. 113-3 spotřebitelského zákoníku a ministerským výnosem ze dne 3. prosince 1987 o informacích pro spotřebitele na cenách.

Nabízené produkty mají následující orientační vlastnosti:

 • název dotčeného výrobku
 • označení
 • povaha a podrobnosti o součástech
 • hmotnost kamenů a kovů
 • quantité
 • barvy
 • speciální vlastnosti.

Tam, kde je to vhodné, jsou metody a rady pro použití uvedeny pro každý z produktů nabízených na těchto stránkách v popisu dotyčného produktu, nebo nejpozději při dodání daného produktu.

Zákazník má možnost získat další informace kontaktováním zákaznického servisu na souřadnicích uvedených v článku 3 výše.

Všechny prezentační dokumenty, fotografie, grafiky atd. produktů na tomto webu je pouze orientační a nenese v tomto ohledu odpovědnost společnosti.

Všechny položky nabízené k prodeji společností jsou v souladu s francouzskými předpisy.

 1. KVALITA A PŮVOD PRODUKTŮ
  1. CERTIFIKACE

Všechny diamanty objednané na Stránkách jsou dodávány a doprovázeny osvědčením o pravosti nebo odbornosti a / nebo přesným popisem včetně jedinečného referenčního čísla stanoveného jednou z mezinárodně uznávaných nezávislých gemologických laboratoří.

Ke každému broušenému diamantu prodávanému Webem proto může být přiložena laboratorní zpráva od následujících organizací:

 • GIA (Gemmologický institut Ameriky) - www.gia.edu
 • EGL (Evropská Gemmologická laboratoř) - www.eglreports.org
 • AGS (American Gem Society) - www.agslab.com
 • IGL (Mezinárodní gemologické laboratoře) - www.igl-labs.com

POZOR : Zákazník je upozorněn na jakékoli rozdíly v postupech a analýzách prováděných každou z těchto laboratoří v rámci jejich certifikace s ohledem na vlastnosti kamenů. Tyto rozdíly mohou zejména vysvětlit cenové rozdíly v klenotech a diamantech nabízených k prodeji na tomto webu.

Pokud jde o další nebo srovnávací informace v tomto ohledu, zákazníci se vyzývají, aby kontaktovali zákaznický servis a / nebo aby získali informace přímo od těchto certifikačních orgánů nebo jakéhokoli jiného diamantového profesionála.

V každém případě jsou certifikační orgány vybrané společností pro prodej těchto produktů na webu předmětem mezinárodního uznání. Jejich příslušnou kompetenci a kvalitu certifikace proto nelze napadnout u společnosti, která má v úmyslu v tomto ohledu odmítnout jakoukoli odpovědnost.

Kromě toho, pokud jde o jakékoli ošetření šperku nebo kamene: v souladu s vyhláškou č. 2002-65 ze dne 14. ledna 2002 týkající se obchodu s drahokamy a perlami, drahokamy, organickými materiály, pěstovanými perlami a jemnými perlami, které prošly případně ozařováním, laserem, barvivem, povrchovou difúzí, výplní, případně jako reziduum tepelného zpracování, bezbarvé cizí látky ztuhlé ve vnějších dutinách, které vykazují zlomení odrazu viditelné pod zvětšovacím sklem 10krát zvětšené, nebo jakoukoli jinou laboratorní metodou upravující jejich vzhled, barvu nebo čistotu, musí být doprovázeno informačním listem popisujícím použitá ošetření, kromě postupů uvedených v článku 3 vyhlášky, jejich účinky a preventivní opatření, která je třeba dodržovat při údržbě kamene, organických látek nebo perel, jsou spotřebiteli k dispozici před prodejem a poté mu jsou vrácena s fakturou.

Na základě výše uvedené vyhlášky ze dne 14. ledna 2002 jsou zákazníci informováni připojením na web, že některé drahokamy mohly být předmětem tradičních lapidárních praktik, použitím bezbarvých tekutin a ohřevu a že perly byly schopny podléhá praní.

  1. UCHOVÁVÁNÍ POLICEJNÍ KNIHY

V souladu se zákonem (zejména podle oběžníku ze dne 22. července 2010) musí společnost zapsat do rejstříku nákupy, prodeje, příjmy a dodávky drahokamů a drahých kamenů, které prostřednictvím svých stránek zpřístupňuje svým zákazníkům.

V této souvislosti může být totožnost a adresa osob, které prodávaly předměty z drahých kovů, jakož i materiály, jejich povaha, počet, hmotnost, titul, původ, datum vstupu a výstupu těchto materiálů a děl být zapsán do tohoto rejstříku s názvem „Policejní kniha“.

V souladu s články 537 a 538 obecného daňového zákoníku musí být do tohoto rejstříku rovněž zapsána nová a použitá díla z jakéhokoli důvodu.

V souladu s článkem 56J pohlaví v příloze IV obecného daňového zákoníku může být tento registr založen na papíře (strana registrace a parafován obecním úřadem) nebo pomocí softwaru v souladu s regulačními ustanoveními stanovenými v článku 56 J pohlaví přílohy IV obecného daňového zákoníku nebo být sestaveny z účtů v souladu s články L. 123-12 až L. 123-17 obchodního zákoníku nebo s článkem 286-I- 3 ° obecného daňového zákoníku.

  1. PROCES KIMBERLEY

Společnost se zavazuje respektovat certifikační systém Kimberleyského procesu. Tento proces definuje podmínky pro řízení výroby a obchodu s neopracovanými diamanty.

V souladu s evropským nařízením č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se zavádí certifikační systém Kimberleyského procesu pro obchod s neopracovanými diamanty, jsou diamanty dodávané Společností z legitimních zdrojů, které se nepodílejí na financování ozbrojených konfliktů, jako je ten, který existuje v Angole, Sierra Leone a Demokratické republice Kongo. Toto kritérium je jedním z bodů výběru pro naše dodavatele.

Společnost prodává prostřednictvím svého webu pouze pravé, přírodní a mezinárodně certifikované diamanty, stejně jako drahé kameny a polodrahokamy přírodního původu.

 1. CENA PRODUKTŮ

Cena zboží je v eurech, včetně všech daní, není-li výslovně uvedeno jinak. Platná sazba DPH je sazba platná ve Francii v den objednávky. Jakákoli změna sazby DPH se automaticky promítne do ceny produktů.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit prodejní ceny uvedené v jejích katalozích. Prodejní cena použitá k nákupu produktu nebo služby odpovídá ceně uvedené online, která byla potvrzena zákazníkem v době konečné registrace jeho objednávky na webu (s výjimkou typografické chyby), v souladu s ustanoveními článku 7 níže.

V případě chyby při zobrazování ceny produktu na webu, a to navzdory preventivním opatřením přijatým společností, nemůže být uvedený produkt dodán. Zákazník bude informován e-mailem. Pokud bude chtít, bude proto vyzván k obnovení nákupu za opravenou cenu. Jinak bude jakákoli objednávka automaticky zrušena.

Náklady na dodání a náklady na dovoz zboží (daně a cla) jsou odpovědností zákazníka, s výjimkou případů, kdy z popisu produktu na webu vyplývá, že náklady na dodání jsou zahrnuty v prodejní ceně.

V souladu s ustanoveními článku L. 121-19 spotřebitelského zákoníku obdrží zákazník při dodání u každé z položek písemné potvrzení o zaplacené ceně s uvedením ceny zboží, nákladů na doručení a dovozních nákladů je-li to naúčtováno.

 1. UZAVŘENÍ OBCHODNÍ SMLOUVY - PŘIJETÍ NABÍDKY

V případě prodeje produktu nabízeného na Webových stránkách se tyto podmínky považují za platné v den zadání objednávky online.

Podle ustanovení článku 1369-2 občanského zákoníku bude mít zákazník možnost před definitivním potvrzením objednávky zkontrolovat podrobnosti své objednávky a její celkovou cenu a opravit případné chyby, než ji potvrdí, aby vyjádřil svou pevné a definitivní přijetí (tzv. systém „dvojitého kliknutí“, přičemž poslední kliknutí s názvem „přijetí“ se přizpůsobuje vlastnoručnímu podpisu uvedenému v článku 1341 občanského zákoníku a ekvivalent k uzavření smlouvy).

Od okamžiku, kdy zákazník potvrdí svou objednávku „kliknutím na přijetí“, společnost neprodleně a elektronicky potvrdí její přijetí. Přijetí zákazníkem je poté považováno za neodvolatelné a lze jej zpochybnit pouze v případech taxativně stanovených v článcích 9, 12 a 13 těchto VOP..

U společnosti však bude prodej považován za konečný až po obdržení platby celé ceny včetně daně za objednávku zákazníkem. Po obdržení této platby nebo výslovném přijetí objednávky společností, společnost poté zašle zákazníkovi potvrzení objednávky s uvedením zásilky zboží.

V případě nedostatku zásob v době přijetí úplné platby může společnost objednávku zrušit, v takovém případě budou zákazníkovi vráceny již zaplacené částky, aniž by za to společnost v tomto ohledu odpovídala.

V souladu s ustanoveními článku L. 122-1 spotřebitelského zákoníku bude společnost oprávněna odmítnout jakoukoli neobvyklou objednávku nebo objednávku podanou ve špatné víře, jakož i v případě selhání některého ze svých dodavatelů nebo síly vyšší moc. Společnost bude dále oprávněna odmítnout jakoukoli objednávku od zákazníka, se kterým došlo ke sporu týkajícímu se platby předchozí objednávky.

 1. POSTUP OBJEDNÁVKY VLASTNÍ POLOŽKY

Společnost nabízí nabídku přizpůsobení pro určité produkty. Zvláštní podmínky tohoto článku 8. platí pro veškerý prodej článků takto personalizovaných a uzavřených na dálku. Všechna ustanovení VOP nezměněná těmito zvláštními podmínkami zůstávají v platnosti.

„Personalizovanými položkami“ nebo „personalizací“ společnost znamená jakoukoli položku, která byla upravena tak, aby lépe splňovala očekávání zákazníka, a také jakýkoli produkt vytvořený tímto zákazníkem v rámci služby „Vytvořte si svůj klenot“, to zahrnuje také diamanty. Parametry D barvy a čistoty IF dostupné na webu.

Objednávka osobních předmětů se provádí v souladu s ustanoveními článku 7 výše.

Pokud jde o pořadí článků takto personalizovaných společností na výslovnou žádost zákazníka, platí následující konkrétní podmínky:

 • popis položky přizpůsobené zákazníkem bude podrobně popsán na konci procesu objednávání na webu. Personalizace bude provedena až poté, co ji zákazník výslovně přijme druhým kliknutím zvaným „přijetí kliknutí“ na konci online objednávky, po prezentaci shrnutí personalizace produktu.

 • Vzhledem k jejich osobní povaze nelze tyto osobní položky vrátit, vrátit peníze nebo je vyměnit. Zákazníkovi nemůže plynout žádná lhůta pro odstoupení. V důsledku toho se ustanovení článku 9 níže nevztahují na personalizované položky, bez ohledu na použitou službu personalizace. Bez ohledu na výše uvedené má zákazník nadále prospěch ze záruk stanovených v článcích 12 a 13 těchto VOP.

 1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ / SPOKOJENÉ NEBO VRACENÉ

Společnost má v úmyslu, aby její zákazníci mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy stanovené v článku L. 121-1 spotřebitelského zákoníku za nejlepších podmínek.

Tato lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet až ode dne převzetí produktu zákazníkem.

Zákazník tedy může vrátit produkty dodané do čtrnácti (14) dnů od data převzetí v originálním balení, kompletní (krabice, příslušenství, ochrany, brožura, záruka atd.) A doprovázené řádně vráceným listem. , jakož i kopii faktury, celou vrácenou Zákazníkem na adresu uvedenou v článku 3.

Bude na zákazníkovi, aby poskytl důkaz o tomto vrácení, což znamená, že produkty musí být vráceny doporučeně nebo jakýmkoli jiným způsobem s určitým datem, přičemž riziko vrácení jako takové zůstane na náklady zákazníka.

Zákazníkovi bude vrácena celá cena jeho objednávky s výhradou práva na odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na doručení.

Vzhledem k povaze a hodnotě produktů prodávaných webem je zákazník výslovně informován, že lhůta pro vrácení objednávky bude čtrnáct (14) dní ode dne, kdy společnost obdrží vrácený produkt.

Kromě práva na odstoupení, které je zákazníkovi vlastní, jak je definováno výše, bude mít zákazník možnost vrátit objednané produkty až do uplynutí třiceti (30) dnů po jejich dodání, pokud není spokojen, a to proti vrácení peněz nebo výměně produktu.

Zákazník je nicméně informován, že nebude moci využít této třicetidenní (30) dny, pokud jde o jakýkoli produkt v prodeji nebo v rámci propagačního prodeje. V takovém případě lze uplatnit pouze právo na odstoupení od smlouvy a jeho zákonnou lhůtu. Světlé diamanty se 2 karáty a více jsou nevratné nebo vyměnitelné.

Pokud není výslovně uvedeno zákazníkem, považují se bankovní údaje pro vrácení peněz za identické s těmi, které byly uvedeny při zadávání původní objednávky.

Náhrada za výrobky vrácené za fakturovanou cenu bude tedy provedena v závislosti na způsobu platby za výrobky, a to připsáním na bankovní účet zákazníka odpovídající bankovní kartě použité k platbě nebo převodem na bankovní účet zákazníka, v čtrnáct (14) dní po datu, kdy Společnost obdrží vrácené produkty.

Výrobky vrácené nekompletní, zkažené, poškozené, znehodnocené, znečištěné nebo v jakémkoli jiném stavu, který by mohl rozumně naznačovat, že byl produkt použit nebo opotřebován, nebudou vráceny ani vyměněny a budou vráceny zákazníkovi poštou na jejich náklady.

 1. PLATBA

Zákazník může zadávat a platit za své objednávky:

 • bankovní kartou: zaplacením celé ceny včetně daně z jeho objednávky na konci procesu objednávky je částka poté odečtena po ověření objednávky a v souladu s podmínkami použití bankovní karty zákazníka. Při absenci platby nebude prodej dokonalý a produkt nebude možné odeslat.
 • Bankovým převodem: v tomto případě je nutné kontaktovat náš tým, abychom získali údaje o bankovních detailech společnosti a jakýkoli odkaz, který bude v převodu uveden, pro jeho dokonalou identifikaci.

Jakákoli opožděná platba, pokud nebude mít za následek ukončení prodeje, vede k pozdním pokutám ve výši 1.5násobku platné zákonné sazby platné v době ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě odmítnutí autorizace platby bankovní kartou, v případě neplacení obecně a v případě podvodu si Společnost vyhrazuje právo jednostranně ukončit prodej.

 1. Doručení

Zákazník bude informován o datu dodání objednaného produktu při zadávání objednávky. Pokud stránka není schopna definovat uvedené datum dodání, bude tato dodávka provedena do maximálně 30 (třiceti) dnů od data konečného ověření objednávky a / nebo jejího zaplacení Společnosti.

Produkty zakoupené na těchto stránkách mohou být dodávány v kontinentální Francii. U destinací mimo toto území je zákazník povinen kontaktovat zákaznický servis.

Doručení se vždy provádí na adresu uvedenou zákazníkem a nejčastěji je provádí La Poste z podnětu společnosti, v závislosti na prodaných produktech.

Pokud zákazník není při doručení přítomen, zůstane v jeho poštovní schránce volací karta, která ho vyzve k vyzvednutí zásilky na jeho poště nebo u přepravce.

Dodání se považuje za účinné při prvním předložení zboží na dodací adresu uvedenou zákazníkem při objednávce a ověřenou během platby.

Dodání zboží bude provedeno pouze proti podpisu dodacího listu přijímajícím zákazníkem.

Zákazník je povinen před podpisem dodacího listu zkontrolovat stav obalu a shodu zboží dodaného v době dodání.

Jakékoli anomálie týkající se dodávky (poškození, chybějící produkt ve srovnání s dodacím listem, poškozené balení, rozbité produkty, otevřené balení atd.) Musí být na dodacím listu pečlivě a bezpodmínečně označeny formou „ručně psaných rezerv“ doprovázených podpis Klienta s datem.

Zákazník musí rovněž potvrdit existenci této anomálie zasláním přepravce do dvou pracovních dnů od data doručení doporučeným dopisem s uvedením uvedených stížností.

Zákazník musí zaslat kopii tohoto dopisu faxem, poštou nebo e-mailem společnosti na kontaktní údaje zákaznického servisu uvedené v článku 3 těchto podmínek. Kontaktní údaje dopravce se objeví na dodacím listu.

Pokud tyto formality nebudou splněny včas, bude se mít za to, že produkty vyhoví a zákazník je přijme.

 1. STÍŽNOSTI

Zákazník musí zajistit, aby mu dodané produkty odpovídaly jeho objednávce.

V případě, že dodané produkty neodpovídají jeho objednávce, musí zákazník informovat společnost do třiceti (30) pracovních dnů od dodání doporučeným dopisem. Jakákoli stížnost podaná po tomto termínu nebo podaná jiným než doporučeným dopisem může být zamítnuta.

 1. ZÁRUKY A DOPRODEJNÍ SLUŽBY
  1. SMLUVNÍ ZÁRUKA

Společnost zaručuje, že dodané diamanty splňují certifikáty, které je doprovázejí.

Společnost souhlasí s vrácením nebo výměnou veškerých zjevně vadných šperků vrácených ve lhůtě 2 (z nich)let od dodání za předpokladu, že vada reklamovaná zákazníkem nevyplývá z:

 • neobvyklé nebo nesprávné použití,
 • normální opotřebení nebo stárnutí,
 • náhodná událost nebo obecněji vnější příčina (například zásah jakékoli neoprávněné třetí strany do produktu).
  1. PRÁVNÍ ZÁRUKY

Bez ohledu na výše uvedené záruční podmínky poskytované zákazníkovi s dodávanou položkou podléhají produkty prodávané společností záručním podmínkám stanoveným zákonem:

Připomínka článků L. 211-4, L. 211-5 a L. 211-12 spotřebitelského zákoníku a článků 1641 a 1648, první odstavec občanského zákoníku:

Článek L. 211-4 spotřebitelského zákoníku:

„Prodávající je povinen dodat zboží v souladu se smlouvou a je odpovědný za případný nesoulad existující v době dodání. Rovněž reaguje na jakýkoli nesoulad způsobený obalem, pokyny k montáži nebo instalací, pokud mu to bylo účtováno na základě smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost. "

Článek L. 211-5 spotřebitelského zákoníku:

"Aby bylo zboží ve shodě se smlouvou, musí:

1 ° Být vhodný pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží, a případně:
• odpovídat popisu poskytnutému prodejcem a mít vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu;
• představit vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách;

2 ° Nebo nechat prodávajícího upozornit na vlastnosti definované vzájemnou dohodou mezi stranami nebo být vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, které prodávající akceptoval. "

Článek L. 211-12 spotřebitelského zákoníku:

„Akce vyplývající z nesouladu končí uplynutím dvou let po dodání zboží. "

Článek 1641 občanského zákoníku:

„Prodávající je vázán zárukou za skryté vady prodaného zboží, které ho činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik snižují, že jej kupující nezískal nebo by stanovil nižší cenu , kdyby je znal. "

Článek 1648 občanského zákoníku, první odstavec:

"Žaloba vyplývající z ochromujících vad musí být podána kupujícím do dvou let od zjištění vady." "

Náhrada za následky jakékoli skryté vady, pokud byla prokázána, zahrnuje podle judikatury:

- buď zcela bezplatná oprava věci, včetně mzdových nákladů,

- buď jeho nahrazení, nebo částečné nebo úplné vrácení jeho ceny v případě, že je předmět zcela nepoužitelný,

- a náhradu případných škod způsobených na lidech a majetku vadou předmětu.

Jakmile je to uvedeno v popisu dotčeného produktu na webu, může zákazník těžit ze zvláštní záruky (nazývané „komerční záruka“), jejíž délka je uvedena na záručním listu vydaném k danému produktu.

Implementace této konkrétní záruky předpokládá vrácení řádně vyplněného záručního listu zákazníkem a používání produktu za normálních podmínek uvedených na webu nebo v dokumentech doprovázejících produkt.

Implementace záruky případně předpokládá vrácení produktu zákazníkem za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v článku 9 těchto VOP.

S výhradou dodržení těchto formalit ze strany zákazníka využívajícího obchodní záruku se společnost zavazuje buď obnovit dodaný produkt, nebo jej vyměnit, pokud je oprava nemožná nebo nadměrně nákladná, nebo uhradit zákazníkovi co nejdříve , na náklady Společnosti a dle volby Zákazníka, pokud je to možné.

V případě výměny produktu se produkt výměny může týkat pouze produktu striktně identického s produktem původně objednaným zákazníkem. V opačném případě bude mít zákazník prospěch z výměny produktu zakoupeného podobným produktem, pokud původně zakoupený produkt již není k dispozici.

  1. PŘEVOD VLASTNICTVÍ

K převodu vlastnictví (a jakýchkoli souvisejících práv nebo povinností) produktů na zákazníka dochází v okamžiku platby plné ceny a ve všech případech na konci dodávky, v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto ohledu ve smyslu článku 11 výše.

 1. ODPOVĚDNOST

Nabízené produkty jsou certifikovány v souladu s platnými francouzskými právními předpisy. Společnost proto nemůže nést odpovědnost v případě nedodržení právních předpisů země, kde jsou šperky dodávány. Je odpovědností zákazníka zkontrolovat u místních úřadů možnosti a způsoby dovozu šperků a respektovat je.

Zákazník je dále plně odpovědný za přístup na stránky mimo území Francie. Je odpovědností zákazníka dodržovat místní právní předpisy země připojení.

Plnění všech nebo části jejích závazků společností bude pozastaveno v případě, že dojde k náhodné události nebo vyšší moci, která by narušila nebo zpozdila její plnění. Jsou považovány za takové, zejména a aniž by tento seznam byl vyčerpávající, válka, nepokoje, povstání, sociální nepokoje, stávky všeho druhu atd. v souladu s definicí judikatury a výslednými problémy Společnosti s dodávkami.

Společnost bude informovat zákazníka o takové náhodné události nebo vyšší moci do sedmi (7) dnů od jejího vzniku. V případě, že toto pozastavení bude pokračovat po dobu patnácti (15) dnů, bude mít zákazník možnost zvolit si náhradní produkt za cenu odpovídající jeho nákupu nebo zrušit probíhající objednávku. V druhém případě bude vrácena za podmínek stanovených v článku 9 těchto VOP.

V každém případě společnost nemůže převzít odpovědnost za ztrátu zisku, obchodní ztráty, ztrátu dat nebo ztrátu zisku nebo jinou škodu, kterou by zákazník utrpěl.

Výše uvedené omezení odpovědnosti společnosti je nepoužitelné v případě hrubé nedbalosti ze strany společnosti, v případě úrazu nebo odpovědnosti za vadné výrobky.

 1. OCHRANA SOUKROMÉHO ŽIVOTA

Společnost si vyhrazuje právo vytvořit elektronický soubor obsahující osobní údaje svých zákazníků. Po zadání objednávky jakýmkoli novým zákazníkem bude tato databáze obohacena o informace, které se ho týkají, což mu následně umožní lépe splnit jeho očekávání a usnadní asistenční služby poskytované zákaznickým servisem.

Tato databáze byla deklarována v souladu s požadavky zákona „Informatique et Libertés“ č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004.

V případě, že zákazník souhlasí se sdělením jednotlivých údajů osobní povahy, měl by pak individuální právo na přístup, odvolání a opravu stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a může v tomto ohledu nechat údaje vymazat. to by již nebylo relevantní, zejména podáním písemné žádosti společnosti pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 3.

V závislosti na volbách provedených při vytváření nebo konzultaci svých osobních údajů se zákaznickým servisem se zákazník může rozhodnout, zda bude dostávat nabídky od společnosti nebo zda bude informován o konkrétních operacích e-mailem. Pokud si zákazník již nepřeje dostávat tyto nabídky, může kdykoli podat žádost buď kliknutím na elektronický odkaz dostupný v e-mailech poskytnutých pro tento účel, nebo kontaktováním zákaznického servisu společnosti na souřadnicích uvedených v článku 3.

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Web a všechny jeho prvky, dokumenty a další údaje, které se na nich objevují (dále jen „obsah“), ať už vizuální nebo zvukové, jsou chráněny právem duševního vlastnictví použitelným v dané věci, v závislosti na tom, zda se jedná o ochranné známky, nebo nejsou registrovány jako takové, obchodní názvy nebo jiná rozlišovací označení, autorská práva, sousední práva, práva sui generis, práva k průmyslovým vzorům, patenty a obchodní tajemství.

Jakékoli použití webu nebo jakéhokoli obsahu pro jiné účely, než jaké jsou povoleny v rámci těchto podmínek a bez výslovného souhlasu společnosti, představuje porušení práv společnosti:

 • Kterýkoli uživatel nesmí přistupovat k jakémukoli Obsahu nebo jakémukoli jinému prvku Webu a používat a / nebo reprodukovat je pro jiné účely než pro soukromé a nekomerční použití,
 • Web a jakýkoli Obsah nesmí být kopírovány, reprodukovány, upravovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, upravovány, přenášeny, distribuovány nebo používány jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti, s výjimkou imperativního příslušného zákonného povolení.
 1. SPORY - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto VOP podléhají francouzskému právu.

Jakýkoli spor, který může vyplynout z výkladu nebo provedení těchto VOP a jeho důsledků, bude podléhat výlučné jurisdikci francouzských soudů. Totéž platí pro všechny smlouvy o prodeji na dálku, na které se vztahují tyto VOP.

Neplatnost kteréhokoli bodu těchto VOP nemůže vést k jejich zrušení jako celku. Zrušena bude pouze uvedená doložka, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

A konečně skutečnost, že Společnost nemá v úmyslu se v daném okamžiku dovolávat ustanovení těchto VOP, ještě neznamená, že se Společnost hodlá definitivně vzdát.